ΣΤΜΕ
Λεωφόρος Πεντέλης 19, Μελίσσια 15127 Αθήνα
☏ +30 210 804 4033
info@stme.org.gr

Τα Οφέλη

Τα οφέλη του να είσαι μέλος του ΣΤΜΕ

Πέρα από τα προφανή πλεονεκτήματα που συνεπάγεται το να είστε μέρος μιας κοινότητας από τους κορυφαίους του χώρου, υπάρχουν και πρόσθετα υλικά και άυλα οφέλη, τα οποία προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους. Πιο συγκεκριμένα, ως μέλος του ΣΤΜΕ θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τα παρακάτω.

Ενδεικτικά οφέλη των Μελών του ΣΤΜΕ:

 • Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Lobbying: Συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας και lobbying, στοχεύοντας στον «πυρήνα» της λήψης αποφάσεων.
 • Επικοινωνιακό υλικό:
  • Πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό (οδηγός υπεύθυνου μαυρίσματος, συντήρηση εξοπλισμού κ.ά.).
  • Χρήση εταιρικού λογοτύπου στο επικοινωνιακό υλικό του ΣΤΜΕ.
  • Διακριτική σήμανση: Τα μέλη λαμβάνουν ειδική διακριτική σήμανση «ενεργού μέλους», η οποία φέρει το λογότυπο του ΣΤΜΕ και μπορεί να τοποθετηθεί σε ευκρινή θέση στον χώρο εργασίας, ώστε να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο η τήρηση προτύπων υψηλών προδιαγραφών των παρόχων.
 • Ενημερωτικά δελτία: Πληροφόρηση σχετικά με τις ρυθμιστικές και νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον κλάδο.
 • Βάση δεδομένων: Καταχώριση της επιχείρησης στη βάση του ΣΤΜΕ, καθιστώντας την πιο εύκολα προσβάσιμη σε δυνητικούς πελάτες.
 • Προσφορές: Εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Το υποστηρικτικό έργο του ΣΤΜΕ χρηματοδοτείται από τη συνδρομή των μελών, και συμπεριλαμβάνει τις συναντήσεις με ομάδες συμφερόντων, τη δραστηριότητα στα μέσα ενημέρωσης και τις συναντήσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στο ΣΤΜΕ, η οποία μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Advertisement

Advert/Link/Text

Advert/Link/Text


Μέλη του ΣΤΜΕ

Logo Deja Vu Logo Hempz Logo Iso Italia Logo KBL Megasun Logo King Sun Logo King Tan Logo Pacific Sun Logo Solarium Stores Logo Sun Angel Logo Sunplus Logo Sunlounge Logo Supre